Vidaus tvarkos taisyklės

Nuo € 1 asm./ 1 para

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Sanatorija „Gradiali“ (toliau – sanatorija) – tai poilsio vieta, kurioje teikiamos apgyvendinimo, maitinimo, reabilitacinio gydymo, sveikatinimo ir grožio paslaugos, organizuojamos konferencijos, šventės bei kiti renginiai.

1.2. Sanatorijos operatorius (toliau – operatorius) – UAB „Sveikatos uostas“ (reg. adresas Vanagupės g. 15, Palanga, įm. k. 303997416) ir UAB „Palangos Žvorūnė“ (reg. adresas Vanagupės g. 15, Palanga, įm. k. 152679144).

1.3. Sanatorijos svečias – kiekvienas asmuo, esantis Sanatorijos teritorijoje.

1.4. Minimalus amžius, norint įsiregistruoti sanatorijoje – 18 metų.

1.5. Šios vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) nustato Sanatorijos svečių pareigas ir teises naudojantis Sanatorijos paslaugomis bei svečių aptarnavimo tvarką.

1.6. Šios taisyklės yra privalomos visiems Sanatorijos svečiams.

1.7. Kiekvienas svečias privalo laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

1.8. Kiekvienas svečias, registruodamasis Sanatorijoje, patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis taisyklėmis pats bei su jomis supažindinęs kartu atvykusius asmenis, ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis bei užtikrinti, kad jų laikytųsi kartu atvykę asmenys.

1.9. Už pasekmes, atsiradusias dėl to, kad šių taisyklių nežinojo ar nesilaikė, atsako Sanatorijoje užsiregistravęs asmuo.

1.9. Sanatorijos personalas turi teisę neįleisti asmenų, kurių elgesys yra netinkamas, prieštarauja viešajai tvarkai bei kitoms visuomenėje priimtoms elgesio normoms.

1.10. Asmenims, kurie nesutinka laikytis Sanatorijos taisyklių, Sanatorijos paslaugos nėra teikiamos.

1.11. Sanatorijos patalpose draudžiama lankytis ir kelti grėsmę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų apsvaigusiems asmenims dėl jų pačių ar kitų asmenų saugumo. Svečius, kurie įtariami apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų, personalas turi teisę be sumokėto paslaugos mokesčio kompensacijos išprašyti iš Sanatorijos patalpų, palydėti iki Svečio kambario ar, konfliktiniu atveju, iškviesti policiją ar kitas kompetentingas institucijas.

1.12. Svečias, apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų psichotropinių ar narkotinių medžiagų ar esantis netinkamos sveikatos būklės (neinformavus sanatorijos darbuotojų ir nepateikus sveikatos būklę patvirtinančių dokumentų), negali naudotis Sanatorijoje teikiamomis paslaugomis ir procedūromis (pavyzdžiui: maudytis baseinuose bei naudotis pirtimis ar kitomis baseinų ir pirčių zonos paslaugomis, eiti į masažo procedūrą). Įvykus nelaimingam atsitikimui ar sutrikus svečio sveikatos būklei, visa atsakomybė tenka svečiui, svečias neturi teisės bei pagrindo reikalauti atsakomybės ir žalos atlyginimo iš Sanatorijos Gradiali.

1.13. Prieš renkantis sanatorijos paslaugas svečiui rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo ar sanatorijoje dirbančiu gydytoju, kad įsitikintų, ar sveikata leidžia naudotis sanatorijos paslaugomis. Sanatorija neprisiima atsakomybės dėl svečio sveikatos būklės, neatsako ir neatlygina svečiui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl sanatorijos kaltės.

1.14. Sanatorijos administracija turi teisę pašalinti iš teritorijos svečius, kurie po pirmo perspėjimo pakartotinai pažeidžia Sanatorijos taisykles.

1.15. Saugumui užtikrinti Sanatorijos bendro naudojimo patalpos ir erdvės stebimos vaizdo kameromis.

1.16. Sanatorijos svečias privalo atlyginti padarytą žalą Sanatorijos turtui, tretiesiems asmenimis ir su žala susijusiai Sanatorijos veiklai (kai dėl sugadinto turto negalima vykdyti įprastinės veiklos) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką, Sanatorijos vidaus tvarkos taisykles (priedas Nr. 1) ir kitus žalą detalizuojančius dokumentus (pvz. defektinis kambario apžiūros aktas).

2. Apmokėjimo už paslaugas tvarka

2.1. Sanatorijos kainas nustato operatorius.

2.2. Atsiskaityti už paslaugas galima grynaisiais pinigais, kreditinėmis, debetinėmis kortelėmis, banko pavedimu, dovanų kuponu.

2.3. Operatorius turi teisę pakeisti Sanatorijos paslaugų sąrašą ir įkainius be išankstinio įspėjimo.

2.4. Teisę naudotis Sanatorijos teikiamomis paslaugomis svečias įgyja tik sumokėjęs už paslaugas.

2.5. Išankstinės rezervacijos mokestis: 50 % arba 100 % nuo visos užsakymo sumos. Jei apmokama 50 % suma, kitas 50 % sumos mokėjimas turi būti atliktas likus ne mažiau 5 dienoms iki atvykimo.

2.6. Išankstinė rezervacija už paslaugas turi būti apmokėta bankiniu mokėjimo pavedimu į Sanatorijos rezervacijos patvirtinimo dokumente nurodytą sąskaitą, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas arba kitą, su Pardavėju suderintą terminą, nuo rezervacijos patvirtinimo datos (rezervacijos patvirtinimo dokumentas siunčiamas el. paštu arba kitomis skaitmeninėmis priemonėmis).

2.7. Jei per nurodytą ar su Sanatorija sutartą kitą terminą neapmokamos rezervuotos paslaugos- rezervacija anuliuojama automatiškai.

2.8. Jei rezervacija atšaukiama likus daugiau nei 5 kalendorinės dienos iki atvykimo datos, Pirkėjui gražinama 75 % rezervacijos patvirtinime nurodytos sumos.

2.9. Jei rezervacija atšaukiama likus mažiau nei 5 kalendorinės dienos iki atvykimo datos, rezervacijos mokestis nėra grąžinamas.

2.10. Jei svečias nori sutrumpinti viešnagės laiką ir išvykti anksčiau laiko, pinigai už nepanaudotas paslaugas nėra grąžinami.

2.11. Už grožio ir gydomąsias bei sveikatinimo paslaugas svečias privalo sumokėti prieš procedūras arba mokestis gali būti įtrauktas į kambario sąskaitą viešnagės metu.

2.12. Už inventoriaus paslaugas svečias privalo susimokėti prieš pradedant juo naudotis, atskirais atvejais –mokestis gali būti įtrauktas į kambario sąskaitą viešnagės metu. Sanatorija pasilieką teisę neteikti paslaugų, už kurias nėra apmokėta.

2.13. Apgyvendinimo rezervacijų, gautų per partnerius (pvz.: noriunoriunoriu.lt, makalius.lt ir kt.) rezervacines sistemas (pvz.: booking.com, expedia.com, www.hrs.com, www.bookvisit.com ir kt.) , išankstinio apmokėjimo, rezervacijos atšaukimo, perkėlimo, keitimo ar neatvykimo nuostatas rasite užsakymo vykdymo metu.

2.14. Administraciniai mokesčiai, kainos už papildomas paslaugas ir padarytos žalos įkainiai nustatyti šių taisyklių 1 priede.

3. Dovanų kuponai

3.1. Dovanų kuponai į pinigus nekeičiami.

3.2. Dovanų kuponų galiojimo terminas nėra pratęsiamas.

3.3. Jei rezervacija atšaukiama likus mažiau nei 5 kalendorinės dienos iki atvykimo datos, dovanų kuponas laikomas panaudotu.

3.4. Dovanų kuponai panaudojami per vieną kartą (svečio viešnagės metu), dovanų kupono likutis negrąžinamas.

4. Vaikai

4.1. Vaikas – asmuo iki 16 metų.

4.2. Vaikai Sanatorijos paslaugomis gali naudotis tik kartu su juos prižiūrinčiais suaugusiais asmenimis, kurie atsako už nepilnamečių asmenų saugumą bei šių taisyklių laikymąsi.

4.3. Visišką atsakomybę už vaikų iki 16 metų sveikatą, saugumą, tinkamą elgesį, šių taisyklių laikymąsi prisiima tėvai arba lydintys pilnamečiai asmenys. Vaikai iki 16 m. į baseiną įleidžiami tik lydimi juos prižiūrinčių pilnamečių asmenų, kurie atsako už jų saugumą ir gyvybę.

5. Augintiniai

5.1. Sanatorijoje svečiai su augintiniais nepriimami.

5.2. Jei svečiai atvyksta su augintiniais ir pažeidžia 41 šių taisyklių punktą, taikoma administracinė bauda, nurodyta Priede Nr. 1.

6. Vieta automobilio stovėjimui

6.1Sanatorijos aikštelė nėra saugoma, todėl Sanatorija neatsako už Svečių transporto priemonių, juose esančių daiktų ir / ar gyvūnų saugojimą.

6.2. Sanatorijoje važinėti transporto priemonėmis galima tik tam skirtais keliais. Parkuoti automobilius ant žolės griežtai draudžiama. Administracinė bauda pažeidus 45 punktą, nurodyta Priede Nr. 1.

7. Svečių apgyvendinimas

7.1. Sanatorijos svečiai atvykimo dieną priimami nuo 15.00 val., išvykimo dieną išregistruojami iki 12.00 val.

7.2. Sanatorijos svečiams norint sutrumpinti savo viešnagės laiką, taikomas pilnas kitos paros kainos mokestis, nepriklausomai nuo to, kiek dienų trumpinamas viešnagės laikas.

7.3. Sanatorijos svečiams norint prailginti viešnagės laiką, t. y., pasirinkti vėlyvą išvykimą, tačiau ne vėliau, kaip iki 19 val., taikomas mokestis, nurodytas Priede Nr.1. Šiuo atveju viešnagės laiką galima pailginti tik esant laisviems kambariams.

7.4. Sanatorijos svečiams norint atvykti anksčiau, taikomas valandinis mokestis, nurodytas Priede Nr.1. Ankstyvas atvykimas galimas tik esant laisviems kambariams.

7.5. Svečias, gyvenantis Sanatorijoje, turi sumokėti Palangos miesto mokestį t. y., asmeniui taikomas svečio apsilankymo dienomis galiojantis miesto mokestis.

7.6. Registracijos metu svečias turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, užpildyti Svečio registracijos kortelę bei kitus reikalingus dokumentus.

7.7. Sanatorijos kambariuose ir kitose Sanatorijos patalpose esantys daiktai yra Sanatorijos nuosavybė, todėl svečias neturi teisės jų pasiimti išvykdamas, išskyrus vienkartiniam naudojimui skirtas higienos priemones.

7.8. Kambariuose gali apsistoti tik Sanatorijos registratūroje įsiregistravę asmenys. Svečiai turi sumokėti už visus faktiškai kambaryje gyvenančius asmenis. Nepranešus administracijai apie papildomai kambaryje gyvenančius asmenis, taikomas administracinis mokestis, nurodytas Priede Nr. 1.

7.9. Viešbučio kambariuose yra įrengti mini barai. Mini baro asortimento kainoraštis svečiams pateikiamas kambaryje. Už naudojimąsi mini barų turiniu viešbučio svečiai atsiskaito išvykimo dieną registratūroje, informuodami registratūros darbuotoją.

7.10. Jei svečias neinformuoja registratūros darbuotojo apie naudojimąsi mini baru viešnagės metu, svečiui išvykus el. paštu arba paštu išsiunčiama sąskaita už neapmokėtas paslaugas pagal Kambarių ir kitų patalpų valymo paslaugų skyriaus pateiktą kambario apžiūros aktą. Jei svečias neapmoka sąskaitos per sąskaitoje numatytą terminą, Sanatorija turi teisę kreiptis į skolų išieškojimo paslaugų tiekėjus skolai išieškoti.

7.11. Išvykdamas svečias privalo grąžinti personalui Sanatorijos suteiktą inventorių. Sugadinus, pametus ar kitaip jį praradus, svečias privalo atlyginti inventoriaus vertę. Pametus magnetinį raktą taikomas administracinis mokestis, nurodytas Priede Nr. 1.

7.12. Svečiams rekomenduojama atsargiai elgtis dušo ir vonios patalpose, esant slidžioms grindims naudotis kilimėliais.

7.13. Svečiai asmeniškai atsako už kambaryje ar kitose Sanatorijos patalpose paliktus daiktus ar asmeninę nuosavybę. Svečiai turi galimybę naudotis viešbučio kambaryje esančiu seifu ir jame palikti brangius ir vertingus daiktus viešnagės metu. Kambariuose esančio seifo turinys Sanatorijai nėra žinomas ir Sanatorija neatsako už seife paliktų daiktų išsaugojimą, dingimą, trūkumą ar atsitiktinį sugadinimą.

7.14. Svečias, patyręs turtinę ir/ar neturtinę žalą, nedelsdamas (per 1 valandą nuo įvykio pastebėjimo ar įvykimo) turi pranešti apie tai Sanatorijos registratūrai, nurodant įvykio vietą ir aplinkybes. Jeigu lankytojas nesilaiko šios sąlygos, vėliau pateikti nusiskundimai nenagrinėjami.

7.15. Sanatorijoje rastus Svečių daiktus jiems išvykus Sanatorija įsipareigoja saugoti 30 dienų ir saugomais daiktais nesinaudoti visą jų saugojimo laikotarpį. Higienos priemonės, apatinis trikotažas, maudymosi reikmenys ir kiti panašūs daiktai nėra saugomi ir išvykus svečiui utilizuojami.

7.16. Rašytiniu Svečio prašymu Svečiui priklausantys daiktai gal būti išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei Svečias sutinka apmokėti daikto (-ų) siuntimo ar kitokio pristatymo išlaidas bei išlaidas, susijusias su daikto (-ų) saugojimu Sanatorijoje, nurodytas Priede Nr. 1.

7.17. Sanatorijos patalpose yra griežtai draudžiama rūkyti. Administracinis mokestis už rūkymą balkonuose, kambariuose ir viešose erdvėse nurodytas Priede Nr. 1. Sanatorijos svečių saugumui užtikrinti visuose kambariuose yra įrengtos įspėjančios dūmų ir gaisro signalizacijos.

7.18. Rūkyti galima tik tam specialiai įrengtose rūkymo zonose, esančiose šalia Sanatorijos.

7.19. Viešbučio kambariuose draudžiama naudoti ir laikyti greitai sprogstančias medžiagas, fejerverkus, kitas pirotechnikos priemones, naudoti smulkius įvairiaspalvio popieriaus skridinėlius („konfeti“), šaltas ugneles.

7.2. Viešbučio kambariuose draudžiama palikti įjungtus elektros prietaisus.

7.21. Sanatorijos kambariai yra tvarkomi kasdien nuo 8.00 val. iki 20.00 val.

7.22. Sanatorijos patalynė keičiama kas tris dienas, rankšluosčiai ir chalatai keičiami kasdien svečiui pageidaujant.

7.23. Rezervavęs kambarį(-ius) asmuo atsako už visų kambaryje gyvenančių asmenų elgesį ir šių taisyklių laikymąsi.

7.24. Draudžiama įsinešti į Sanatorijos teritoriją pavojingus sveikatai ir gyvybei įrankius, ginklus ar kitas priemones. Draudžiama įsinešti, naudoti, saugoti ir vartoti bet kokias narkotines ar kitokias psichotropines medžiagas. Visais tokiais atvejais Sanatorijos administracija kviečia policiją.

7.25. Prireikus greitosios medicinos pagalbos svečiai privalo skambinti Nr. 112 arba kreiptis į registratūrą.

8. Maitinimo paslaugos

8.1. Pusryčiai Sanatorijoje tiekiami nuo 7.30 val. iki 10.00 val.

8.2.Pietūs Sanatorijoje tiekiami nuo 12.30 val. iki 14.30 val.

8.3.Vakarienė Sanatorijoje tiekiama nuo 17.00 val. iki 19.00 val.

8.4.Operatorius, priklausomai nuo sezoniškumo ar nenumatytų aplinkybių, pasilieka teisę keisti pusryčių, pietų ir vakarienės pateikimo laiką.

8.5.Išvykstant iki 7.30 val., svečiui pageidaujant, pateikiamas maisto davinys. Svečias apie ankstyvą išvykimą turi informuoti Sanatorijos registratūrą prieš dieną iki 18.00 val.

8.6.Tuo atveju, jeigu svečias neturi jokios galimybės gauti jam priklausantį maitinimą (pvz., vėlyvo atvykimo atveju, išskirtiniais atvejais – vykstant į ekskursijas ar pan.), svečiui pageidaujant, jam suteikiamas maisto davinys. Svečias apie šį poreikį turi informuoti Sanatorijos registratūrą ne vėliau kaip likus 12 val. iki artimiausio maitinimo pradžios termino.

8.7.Maisto davinį sudaro šalti užkandžiai: sūrio, mėsos, duonos, pieno produktai, vaisiai, vanduo ir gaivusis gėrimas.

8.8.Sanatorijos svečiams išsinešti maistą iš švediško stalo yra draudžiama (išskyrus cukriniu diabetu sergančius svečius).

9. Gydomosios ir grožio paslaugos

9.1. Sanatorijos svečias procedūros laiką gali pakeisti nemokamai vieną kartą. Vėliau taikomas Priede Nr. 1 nurodytas administracinis mokestis už vienos procedūros keitimą.(išimtis, kai keičiama dėl Sanatorijos kaltės – nemokamai).

9.2. Sanatorijos svečiui pakartotinas vizitas pas gydytoją ir gydymo plano keitimas yra nemokamas. Tolimesni pakartotiniai vizitai ir gydymo plano keitimai yra mokami. Vieno vizito kaina nurodyta Priede Nr. 1.

9.3. Sanatorijos personalas turi teisę nepriimti svečio ir neatlikti procedūros, jei svečias vėluoja daugiau nei 5 min.

9.4. Į pasirinktas / gydytojo paskirtas grupines procedūras svečias turi atvykti paskirtu metu (5 minutes prieš procedūrą, kurios laikas nurodytas procedūrų grafike) ir nevėluoti. Pavėlavę svečiai į procedūrą neįleidžiami. Procedūra laikoma atlikta ir pinigai nėra grąžinami.

9.5. Jei svečias vėluoja, gali būti susitariama procedūrą atlikti trumpiau, kiek vėluoja svečias.

9.6. Už nepanaudotas neatšauktas arba atšauktas likus mažiau nei 3 valandoms iki rezervuotos procedūros, pinigai negrąžinami (jei buvo sumokėta iš anksto) arba procedūra laikoma atlikta ir įskaičiuojama į svečio sąskaitą.

9.7. Sveikatingumo programų ar kitų programų procedūros nekeičiamos.

9.8. Jei Sanatorija neturi galimybės suteikti jau apmokėtos paslaugos, paslauga keičiama į iki 50% brangesnę apmokėtos paslaugos vertei paslaugą (suderinus su svečiu) arba svečiui grąžinami pinigai.

9.9. Už programose esančias ir nepanaudotas paslaugas pinigai negrąžinami.

9.10. Už procedūrų metu sugadintą sanatorijos inventorių ar kitą turtą, sanatorijos erdvių elementus taikomas administracinis mokestis, nurodytas Priede Nr. 1.

9.11. Apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar kitų psichotropinių medžiagų asmenims gydomosios ir grožio paslaugos neteikiamos ir iš anksto sumokėti pinigai negrąžinami.

10. Baseinų ir pirčių erdvių paslaugos

10.1. Baseinų ir pirčių erdvės darbo laiką nustato operatorius.

10.2. Į baseinų ir pirčių erdvę svečias gali įeiti su magnetine (kambario) kortele, išduota registratūroje.

10.3. Už baseinų ir pirčių erdvėje ir drabužinėje paliktus daiktus operatorius neatsako.

10.4. Svečiai baseinų ir pirčių erdvėje privalo dėvėti neslidžią avalynę (su viešbučio kambariuose išduodamomis šlepetėmis į baseinų, pirčių erdves eiti draudžiama), lipant į baseinus ar sūkurines vonias laikytis už turėklų, vadovautis įspėjamaisiais ženklais, ilgesnius plaukus rekomenduojama surišti;

10.5. Svečiai baseinų ir pirčių erdvėje privalo laikytis higienos reikalavimų:

 • įeinant į baseinų ir pirčių erdvę ir išeinant iš jos privaloma nusiprausti duše;
 • prieš įeinant į pirtis bei jomis pasinaudojus, būtina nusiprausti duše;
 • baseinų ir pirčių erdvės svečiai privalo įsitikinti, kad jų sveikatos būklė ir fizinės galimybės leidžia naudotis teikiamomis paslaugomis. Svečiai patys atsako už savo sveikatos būklę naudojantis baseinų ir pirčių erdvės paslaugomis;
 • baseinų ir pirčių erdvės paslaugomis draudžiama naudotis apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų asmenims;
 • poilsio erdvėje ant gultų po visu kūnu pasitiesti vienkartinį patiesalą, kurie padėti prie pirčių įėjimų) arba rankšluostį (prašyti baseino personalo), o chalatus kabinti jiems skirtoje vietoje – ant pakabų;
 • šiaurės saunoje su garu bei Himalajų druskos pirtyse privaloma pasitiesti higieninį paklotą, padėtą šalia pirčių įėjimo arba rankšluostį;
 • į šiaurės sauną su garu bei Himalajų druskos pirtis eiti be šlepečių.

10.6. Svečiams baseinų ir pirčių erdvėje draudžiama:

 • į baseinus ir pirtis neštis bei naudoti asmenines kosmetikos bei higienos priemones (pvz.: skutimosi, depiliacijos priemones, naudoti kaukes, šveitiklius);
 • pirtyse naudoti savo užpilus, ekstraktus, kosmetikos priemones ir vantas;
 • po baseino ir pirčių erdvę nešioti kėdes, gultus, staliukus;
 • įsinešti gėrimus bei maistą;
 • spjaudyti ant grindų ir į vandenį;
 • pilti į baseinus įvairius skysčius, dėti į vandenį nešvarius daiktus;
 • rūkyti;
 • neštis stiklinę tarą į baseinų ir pirčių erdvę;
 • šokinėti į vandenį nuo baseino kraštų, bėgioti, laipioti įvairiomis konstrukcijomis, triukšmauti, melagingai šauktis pagalbos, ignoruoti baseino prižiūrėtojo perspėjimus;
 • plaukioti netvarkingai, trukdant kitiems lankytojams;
 • įlipti ir išlipti iš baseinų ne tam skirtose vietose;
 • triukšmauti ar kitaip trukdyti kitų svečių poilsio laiką baseinų ir pirčių erdvėse;
 • šiukšlinti, šlapintis, tuštintis ar kitokiu būdu teršti vandenį, persirengimo patalpą ir kitas baseinų bei pirčių erdves;
 • kramtyti kramtomąją gumą;
 • lankytis sergantiems infekcinėms, virusinėms ar kitomis užkrečiamomis ligomis, taip pat asmenims, turintiems atvirų žaizdų ir/ar kitų sveikatos sutrikimų, kurie gali kelti pavojų paties asmens ar kitų lankytojų sveikatai ir/ar gyvybei;
 • lankytis su gyvūnais;
 • važiuoti su vaikiškais vežimėliais į baseinų ir pirčių erdvę;
 • užimti gultus bei krėslus paliekant chalatus bei rankšluosčius (ilgiau negu 20 min.). Personalas turi teisę juos nuimti ir pakabinti ant kabyklos.

10.7. Vaikai iki 16 metų į baseinų ir pirčių erdvę įleidžiami tik prižiūrimi lydinčių asmenų, kurie atsako už jų saugumą bei viešosios tvarkos laikymąsi.

10.8. Svečiai su vaikais iki 16 metų baseinų ir pirčių erdvėje laukiami iki 20:00 val.

10.9. Nuo 20:00 val. – baseinų ir pirčių erdvėje – ramybės laikas, lankytis gali tik 16 m. ir vyresni asmenys.

10.10. Svečias, padaręs žalą Sanatorijos priklausančiam turtui, svečių turtui ir jų sveikatai, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Už žalą, kurią padaro nepilnamečiai ar negalią turintys asmenys, atsako jų tėvai ar globėjai.

10.11. Sanatorija neatsako už svečių asmeninius daiktus ar už tai, kad jie buvo prarasti ir/ar iš dalies sugadinti, įskaitant ir svečių maudymosi kostiumus, kurie buvo apgadinti dėl chloruoto vandens, kaitinantis pirtyse ar džiovinant džiovinimo įrenginiuose.

10.12. Svečias, nesilaikantis vidaus tvarkos taisyklių, gali būti įspėtas arba jo pareikalauta tuoj pat palikti baseinų ir pirčių zoną, taip pat svečiui gali būti skirtas administracinis mokestis, nurodytas Priede Nr. 1, bei uždrausta lankytis baseinų ir pirčių erdvėje visam viešnagės laikui.

11. Vaikų žaidimų kambario paslaugos

11.1. Sanatorijoje yra įrengtas vaikų žaidimų kambarys. Suteikdama šią paslaugą Sanatorija neatsako už šios paslaugos įtaką konkretaus vaiko sveikatai.

11.2. Už vaiką atsakingas asmuo, prieš palikdamas vaiką žaidimų kambaryje, privalo įsitikinti, kad vaiko sveikatos būklė jam leidžia būti žaidimų kambaryje bei žaisti jame kartu su kitais vaikais.

11.3. Ši paslauga, atsižvelgiant į konkretaus vaiko sveikatos būklę, gali turėti neigiamos įtakos vaiko sveikatai, todėl už vaiką atsakingas asmuo, palikdamas vaiką žaidimų kambaryje, privalo būti atsargus ir rūpestingas, atidžiai įvertinti vaiko psichologinę ir fizinę sveikatos būklę. Neigiamos pasekmės, susijusios su šios pareigos nevykdymu, tenka už vaiką atsakingam asmeniui, palikusiam vaiką žaidimų kambaryje.

11.4. Žaidimų kambario taisyklės privalomos visiems asmenims, kurie palieka savo vaikus žaidimų kambaryje.

11.5. Visišką atsakomybę už vaikų, esančių žaidimų kambaryje, sveikatą, saugumą, tinkamą elgesį, šių taisyklių laikymąsi prisiima tėvai arba vaiką lydintys pilnamečiai asmenys.

11.6. Vaikų žaidimų kambario administratorius (kai dirba) gali atsisakyti priimti vaiką, kuris nuolat jo neklauso ar nedrausmingai elgiasi, gadina žaidimų kambario inventorių, žaloja kitus žaidimų kambaryje esančius vaikus.

12. Priešgaisrinė sauga

12.1 Sanatorijos svečias kilus gaisrui privalo:

 • nedelsdamas pranešti apie tai priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai tel. 112 ir Sanatorijos registratūrai tel. 90 arba  +370 667 22801.
 • įsidėmėti kambaryje esantį evakuacijos planą, kuriame nurodomi evakuaciniai išėjimai;
 • pasitraukti iš pavojingos zonos ir veikti pagal Sanatorijos personalo arba priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos nurodymus.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1. Operatorius neatsako už svečių asmeninius daiktus, paliktus Sanatorijos teritorijoje.

13.2. Sanatorijos personalas neatsako už be suaugusiųjų priežiūros paliktus vaikus Sanatorijos teritorijoje.

13.3. Svečiai, manantys, kad jų sanatorijai pateiktos pretenzijos išnagrinėtos netinkamai ir jų teisės buvo pažeistos, gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą: raštu adresu: Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS) – vtis.lt.

Administraciniai mokesčiai

PažeidimasMokestis, Eur
Vidaus taisyklių nesilaikymas ( vienas pažeidimas)250,00
Už nustatytą kiekvieną rūkymo atvejį balkone, kambariuose ir Sanatorijos viešose erdvėse100,00
Pametus magnetinį raktą11,00

Papildomų paslaugų kainynas

PaslaugosKaina, Eur
Už ankstyvą atvykimą, 1 val. kaina10,00
Už vėlyvą išvykimą, kai išvykstama iki 19 val., 1 val. kaina10,00
Už vėlyvą išvykimą, kai išvykstama po 19 val.Pilna kitos paros kambario kaina
Už procedūros ir laiko keitimą (pirmas kartas nemokamas)5,00
Už pakartotinį vizitą pas gydytoją bei gydymo plano keitimą10,00
Už paliktų daiktų siuntimąMoka svečias iškviesdamas kurjerį
Už paliktų daiktų saugojimą5,00 / d.

Žalos atlyginimo įkainiai

Sugadintas inventoriusKaina, Eur
Dieninės užuolaidos100,00-350,00
Naktinės užuolaidos450,00-550,00
Lovatiesė DBL57,00-171,00
Lovatiesė SNGL30,00-150,00
Sulankstoma lova150,00
Lovos čiužinys DBL43,00-129,00
Lovos antčiužinis DBL20,00-24,00
Lovos antčiužinis SNGL10,00-15,00
Antklodė SNGL10,00-30,00
Pagalvė10,00-20,00
Vonios rankšluostis4,00-12,00
Rankų rankšluostis3,00-9,00
Kojų kilimėlis2,00-6,00
Pirties rankšluostis9,00
Chalatas17,00-51,00
Vaikiškas chalatas13,00-39,00
Stiklinė3,00
Taurė4,00
Puodelis3,00
Telefono aparatas25,00-116,00
Virdulys13,00-39,00
Kėdė46,00-138,00
Pakaba3,00
Veidrodis kambaryje58,00
Veidrodis vonioje73,00
Vonios stiklo pertvara275,00
Kiliminė danga15,00-160,00
Sofa-lova29,00-160,00
Paveikslas33,00
Rašomasis stalas174,00
Kavos aparatas20,00-150,00
Kambario / vonios durys174,00-348,00
Šiukšlių dėžė10,00-30,00
Kondicionieriaus pultelis30,00-45,00
Kondicionieriaus skydelis90,00-110,00
Balkono langas ar jo dalis (rankena)20,00-150,00
Mikrobangų krosnelė200,00-250,00
Dekoratyvinė pagalvė10,00-20,00
Kriauklė145,00-250,00
Siena200,00-600,00
Krepšelis
Scroll to Top