ES projektai

Nuo € 1 asm./ 1 para

 UAB „Sveikatos uostas“ sėkmingai įgyvendina ES finansuojamą projektą

UAB „Sveikatos uostas“ nuo 2017 m. lapkričio 21 d. sėkmingai įgyvendina Europos Sąjungos finansuojamą projektą „Sanatorijos „Sveikatos uostas“ rekonstrukcija“, vykdomą pagal Lietuvos 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Regio Invest LT+“ ir finansuojamą Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

  • Bendra projekto vertė – 2.421.896,08 Eur.
  • Paramos suma – 847.663,63 Eur.
  • Projekto tikslas – Paskatinti investicijas į inovatyvių paslaugų verslo pradžią, taip sudarant sąlygas įmonės darbo našumo augimui ir Lietuvos regionų spartesniam vystymuisi ir jų ekonominiam augimui. Projekto metu vykdyti sanatorijos statybos ir rekonstrukcijos darbai, nuolat įsigyjama naujausia įranga, užtikrinanti itin kokybišką sveikatinimo paslaugų teikimą.Projektas prisidės prie kompleksinių sveikatinimo paslaugų teikimo Lietuvos bei užsienio klientams, leis kurti naujas darbo vietas, padidinti įmonės darbo našumą, konkurencingumą, sudarant prielaidas pasiūlyti Lietuvos ir užsienio rinkoms kokybiškas, naujas ir itin patrauklios kainos paslaugas.

This will close in 0 seconds

Scroll to Top